job
Irlanda, DublinIrlanda, Dublin

University Vacancies Ireland

Data di pubblicazione 01.07.2024

9 hanno inviato una candidatura

Language Assistant in Italian Studies, Lang, Cultures and Ling

Applications are invited for a temporary post of a Language Assistant in Italian Studies within UCD School of Languages, Cultures and Linguistics. The UCD School of Languages, Cultures and Linguistics (SLCL) wishes to hire an Italian speaker as a Language Assistant at UCD. At UCD, the Italian Language Assistant position lasts for nine months from 2 September to 30 May, in line with UCD's academic teaching calendar. Candidates must normally have completed four years of third level studies after the Italian school leaving exam (equivalent Leaving Certificate or International Baccalaureate). Candidates must have Level C2 on the CEFR scale in Italian and must also have advanced competence in English, spoken and written. Experience teaching Italian or a teaching qualification for Italian as a foreign language is an advantage. 95 Language Assistant2010 Salary Scale: €32,092 - €33,942 per annumAppointment will be made on scale and in accordance with the Department of Finance guidelines. Closing date: 12:00 noon (local Irish time) on the 15th of July 2024 Applications must be submitted by the closing date and time specified. Any applications which are still in progress at the closing time of 12:00 noon (Local Irish Time) on the specified closing date will be cancelled automatically by the system. UCD are unable to accept late applications.UCD do not require assistance from Recruitment Agencies. Any CV's submitted by Recruitment Agencies will be returned.

Prior to application, further information (including application procedure) should be obtained from the Work at UCD website: https://www.ucd.ie/workatucd/jobs/

Tugtar cuireadh d'iarratais ar a Sealadach ar feadh 9 mí (go dtí an 31 Bealtaine 2025) post a Cúntóir Teanga don Léann Iodálach laistigh de Scoil na dTeangacha, na gCultúr agus na Teangeolaíochta UCD. Ba mhaith le SLCL cainteoir Iodáilise ar leibhéal CEFR C2 a fhostú mar Chúntóir Teanga iasachta ag UCD. Ag UCD, mairfidh an post mar Chúntóir Teanga Iodáilise ar feadh naoi mí ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Bealtaine, i gcomhréir le féilire teagaisc acadúil UCD. De ghnáth, ní mór d'iarrthóirí ceithre bliana de staidéar tríú leibhéal a bheith críochnaithe acu tar éis an scrúdaithe deiridh sa scoil Iodálach (is ionann é sin agus an Ardteistiméireacht nó an Baccalaureate Idirnáisiúnta). Is gá gur cainteoirí Iodáilise ar leibhéal CEFR C2 iad na hiarrthóirí agus ní mór dóibh cumas ardleibhéil Béarla a bheith acu, idir an teanga scríofa agus an teanga labhartha. Is buntáiste é taithí ar mhúineadh na hIodáilise nó cáilíocht mhúinteoireachta san Iodáilis mar theanga iasachta. Tuarastal (95 Cúinteoir Teangaar Scála Tuarastail 2010: €32,092 - €33,942 per annumDéanfar an ceapachán ar scála agus i gcomhréir le treoirlínte na Roinne Airgeadais. Dáta dúnta: 12:00 uair (am áitiúil na hÉireann) ar 15/07/2024 Ní mór iarratas a bheith istigh faoin am agus dáta atá sonraithe. Déanfar aon iarratas atá fós ar siúl ag an am dúnta 17:00 uair (Am Áitiúil na hÉireann) ar an dáta dúnta sonraithe a scriosadh go huathoibríoch ag an gcóras. Ní féidir le UCD glacadh le hiarratais dhéanacha. Níl cúnamh ag teastáil ó UCD ó Ghníomhaireachtaí Earcaíochta. Seolfar ar ais aon CV a chuir na Gníomhaireachtaí Earcaíochta isteach.

Apply

Più posti di lavoro in Irlanda

Trova il tuo appartamento in Irlanda